Lifestyle & Cooking News & Event

การบินไทยคว้า 3 รางวัลจาก SSE


มนัสนันท์ สิทธิจิรสิน กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลหน่วยงานพัฒนาการบริการยอดเยี่ยม EXCELLENCE SERVICE IMPROVEMENT AWARDS จากนาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในการประกาศรางวัล SUVARNABHUMI SERVICE EXCELLENCE (SSE) ประจำปี 2562 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

TG177-(1)

และในครั้งนี้พนักงานต้อนรับภาคพื้นการบินไทย สังกัดกองบริการผู้โดยสารสายการบินลูกค้าได้รับมอบรางวัลผู้ให้บริการยอดเยี่ยมประเภทบุคคลเหรียญเงิน STAFF SERVICE EXCELLENCE AWARDS SILVER MEDAL และพนักงานกองบริการพิเศษได้รับมอบรางวัลผู้ให้บริการยอดเยี่ยมประเภทบุคคลเหรียญทองแดง STAFF SERVICE MODEL AWARDS BRONZE MEDAL จากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งถือเป็นต้นแบบที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ

TG177-(2)

ซึ่งการมอบรางวัลครั้งนี้จัดโดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพัฒนาการบริการเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความพึงพอใจ และเกิดความประทับใจที่มาใช้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


You Might Also Like...