Browsing Tag:

นิทรรศการ

Design Kitchen & Home

26 ดีไซน์แบรนด์ไทย โชว์งานคราฟท์ใน Bangkok Design Week 2021

ท่ามกลางวิกฤตสถานการณ์โควิด 19 ที่หยุดทุกกิจกรรมในโลก แยกทุกคนออกจากกัน แล้วเก็บทุกคนอยู่ในบ้าน แต่ด้วยพลังของจินตนาการ ความเชื่อมั่น ของนักออกแบบดีไซน์แบรนด์ของไทย ที่ต้องการรักษาคุณค่าของงานคราฟท์ให […]…