Lifestyle & Cooking News & Event

วิทยาลัยดุสิตธานีจัดงาน DTC Showcase 2024


วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาที่สอนด้านธุรกิจบริการโดยตรงในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้จัดงาน DTC Showcase 2024 ขึ้น ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ โชว์สุดยอดผลงานของนักศึกษา อาจารย์ และศิษย์เก่า จัดแสดงบนเวทีในรูปแบบของเวิร์กช็อป การเสวนา โชว์ และในรูปแบบของบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ภายใต้ชื่องานว่า “Power of Love” อันหมายถึงความรักที่มีต่อสิ่งที่เรียน เพื่อเป็นการตอกย้ำความเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจบริการที่ดีที่สุดของไทย

ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รักษาการอธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี ได้กล่าวว่า “วิทยาลัยดุสิตธานีจัดงานนี้เป็นประจำทุกปี เดิมเรียกว่าสัปดาห์วิชาการ แต่ปัจจุบันเรียนกว่า DTC Showcase เพื่อให้ทันยุคสมัย โดยได้ออกมาจัดงานภายนอกวิทยาลัยเป็นปีที่สองแล้ว” “รากฐานของวิทยาลัยดุสิตธานีมาจากความมุ่งมั่นที่ว่า เรียนแล้วต้องทำงานให้ได้ วิทยาลัยจึงมุ่งให้นักศึกษาได้ลงมือทำจริงๆ จนมีผลงานออกมาเป็น showcase ให้ชมกันในงานนี้ เพื่อให้ผู้ชมงานได้เห็นว่าแต่ละสาขามีการเรียนการสอนเป็นอย่างไร ทั้งยังนำศิษย์เก่าซึ่งเป็นผลผลิตของวิทยาลัยมาเปิดบูธจำหน่ายสินค้า เพราะต้องการแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของศิษย์เก่าของเราโดยคอนเซ็ปต์ “Power of Love” นั้นหมายถึง พลังของความรักที่มีต่อสิ่งที่เรียน เพราะเมื่อเราได้เรียนในสิ่งที่เรารัก ได้ทำงานที่เราชอบ ก็จะสามารถ Turn Your Passion Into Your Profession หรือเปลี่ยนแพชชั่นให้กลายเป็นมืออาชีพได้ เพราะทุกคนก็เรียนไปเพื่อมีอาชีพ สร้างฝัน และเติมเต็มสิ่งที่อยากเป็น

ภายในงานประกอบไปด้วยมีบูธจัดแสดงและจำหน่ายอาหาร ขนม และสินค้าจากนักศึกษาทั้งป.ตรี ป.โท และศิษย์เก่า กิจกรรมบนเวทียังมีเวิร์กช็อปมากมายจากสาขาวิชาทางด้านการโรงแรมและศิลปะการประกอบอาหารทั้งหลักสูตรไทยและอินเตอร์ฯ อาทิ การจัดดอกไม้ การทำสโคน การทำสลัด การทำผลิตภัณฑ์สปา ฯลฯ และวิทยาลัยดุสิตธานียังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน DTC Culinary & Hospitality Competition ซึ่งเป็นการแข่งขันทำอาหารและจัดโต๊ะอาหาร และ DTC Mixologist Competition ซึ่งเป็นการแข่งขันการผสมเครื่องดื่ม โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันมาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด


You Might Also Like...