Browsing Tag:

DTC Showcase 2024

Lifestyle & Cooking News & Event

วิทยาลัยดุสิตธานีจัดงาน DTC Showcase 2024

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาที่สอนด้านธุรกิจบริการโดยตรงในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้จัดงาน DTC Showcase 2024 ขึ้น ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ โชว์สุดยอดผลงานของนักศึกษา อาจารย์ และศิษย์เก่า จัดแสดงบนเ […]…