News & Event

กองทัพบก ร่วมกับ ซีพี-ซีพีเอฟ ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัยโควิด-19 ช่วยเหลือชุมชน จ.นนทบุรี

Spread the love

พลโทวิรัตน์ นาคจู ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ พร้อมด้วย อดิศร์ กฤษณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจากโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19 ในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 แก่ชาวชุมชนในจังหวัดนนทบุรี ณ บริเวณท่าน้ำนนท์ จ.นนทบุรี 

เครือซีพี-ซีพีเอฟ โดยดำริของสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือซีพี มีความเข้าใจสถานการณ์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งได้ดำเนินโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19 มาโดยตลอด และการเข้าร่วมกิจกรรมของกองทัพบกในครั้งนี้ ได้นำผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคคุณภาพ ประกอบด้วย เนื้อไก่ 500 กก. เนื้อหมู 500 กก. ไข่ไก่สด 6,000 ฟอง ข้าวสารตราฉัตร  6,500 กก.  น้ำดื่ม 5,000 ขวด 

นอกจากนี้ยังมีหน้ากากอนามัยซีพี จำนวน 50,000 ชิ้น และกาแฟมวลชน 300 ถ้วย  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชน 5 ชุมชนในจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ ชุมชนบางขวาง ชุมชนโยกย้าย ชุมชนศรีพรสวรรค์1 ชุมชนศรีพรสวรรค์ 2 และชุมชนซอยแสงเทียน รวม 500 หลังคาเรือน กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือประเทศชาติ ประชาชน ให้ก้าวผ่านวิกฤตไวรัสโควิด19ไปด้วยกัน ภายใต้หลักคิด Good Citizen Organization ตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน กล่าวคือ ซีพี-ซีพีเอฟเป็นบริษัทที่ร่วมสร้างและดูแลสังคม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าให้กับประเทศ


Spread the love

You Might Also Like...