Browsing Tag:

DMHome

Lifestyle & Cooking People

พิมพ์รุจา ศานต์ตระกูล สถาปนิกผู้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ผสานกับสถาปัตยกรรม

คุณโอมมี่ – พิมพ์รุจา ศานต์ตระกูล รองประธานบริษัทและทายาทรุ่นที่ 2 ของ DMHOME ผู้นำธุรกิจดีไซน์และสินค้าไลฟ์สไตล์ที่รวบรวมเฟอร์นิเจอร์ระดับพรีเมียมมากว่า 30 ปี หลังจากเรียนออกแบบและเก็บเกี่ยวประ […]…