Lifestyle & Cooking News & Event

กรมประมง เยือนสหฟาร์ม เยี่ยมชมธุรกิจประมง ครั้งแรก


คณะผู้บริหารระดับสูงบริษัท สหฟาร์ม จำกัด (SAHA FARMS) นำโดย ดร.ก้องเทวัญ โชติเทวัญ ประธานสายโรงงานแปรรูปการผลิต และโรงงานอาหารสำเร็จรูป พร้อมด้วยคุณหมอธนบูรณ์ ประเสริฐสังข์ ประธานสายปศุสัตว์ และทีมงานสายปศุสัตว์ และนายโยธิน บุญธะศรี ประธานฝ่ายกิจการประมง ร่วมให้การตอนรับทีมกรมประมง โดยมีนายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง และนายสง่า คำพันธ์ หัวหน้าประมงจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะข้าราชการ เข้าเยี่ยมชมกิจการสหฟาร์มประมงลพบุรีครั้งแรก ณ โรงงานสหฟาร์ม จังหวัดลพบุรี เมื่อวานที่ผ่านมา โดยสืบเนื่องมาจากการที่สหฟาร์มได้เดินหน้าแตกไลน์ธุรกิจใหม่ “ปลาดุกอนามัย” บนความมุ่งหวังในการพัฒนาอาหารที่มีคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก ผ่านการยกระดับปลาดุกไทย ขยายโอกาสสู่ตลาดโลก

ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้สหฟาร์มยังได้มีโอกาสนำเสนอ เปิดบ้านให้คณะกรมประมงได้รับชมกรรมวิธีการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินแบบธรรมชาติ โดยมีการดูแลและใส่ใจในทุกขั้นตอน มีเจ้าหน้าที่ดูแลถ่ายน้ำออกจากบ่อทุก 1-2 สัปดาห์ เพื่อให้น้ำสะอาดและมีคุณภาพที่ดีอยู่เสมอ ซึ่งขนาดของบ่อเลี้ยงปลาดุก 1 ไร่ จะจำกัดปริมาณปลาเลี้ยงในปริมาณพอเหมาะ ไม่เกิน 20,000 ตัวต่อบ่อ เพื่อลดความแออัด และเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ นอกจากนี้ยังมีวิธีการจัดการแบบพิเศษเพื่อให้ปลาขับของเสีย ซึ่งจะเป็นการลดกลิ่นโคลน ลดกลิ่นคาว ทำให้สหฟาร์มได้ปลาดุกอนามัย แข็งแรง และมีคุณภาพ จนได้รับมาตรฐาน GAP (มาตรฐาน รับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับการผลิตสัตว์น้ำ) จากกรมประมง อีกด้วย


You Might Also Like...