Lifestyle & Cooking News & Event

“ลาลามูฟ” มอบทุนการศึกษาแก่ครอบครัวลาลามูฟ


ลาลามูฟ แพลตฟอร์มให้บริการขนส่งแบบออนดีมานด์ ส่งของขวัญต้อนรับปีใหม่แก่ครอบครัวลาลามูฟ จัดโครงการ Lalamove Move It Forward ขับเคลื่อนความรู้ไปทุกที่ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของคนขับร่วมอิสระลาลามูฟ อายุระหว่าง 2-12 ปี ที่ร่วมส่งภาพระบายสีเข้ามาประกวดในช่วงเดือนมกราคม 2567 ที่ผ่านมา

เพื่อเป็นกำลังใจในการศึกษาของเยาวชน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวลาลามูฟ ที่จะเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทั้งในแง่เศรษฐกิจและสังคม อันเป็นวิสัยทัศน์ที่ลาลามูฟทั่วโลกยึดถือเป็นสำคัญ และได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน และรางวัลชมเชย จำนวน 20 รางวัล โดยมี คุณจารุวัฒน์ วระพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และ คุณกัลยกรณ์ วงศ์เล็ก ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ลาลามูฟ ประเทศไทย เป็นประธาน พร้อมด้วยครอบครัวของคนขับร่วมอิสระลาลามูฟมาร่วมงานท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่น ณ จุดบริการลาลามูฟ สาขาบางกอกสแควร์ พระราม3 ถ.พระรามที่ 3 กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

นอกจากสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ให้คนขับร่วมอิสระแล้ว ลาลามูฟยังมุ่งมั่นในการให้สิทธิประโยชน์เพื่อเสริมคุณภาพชีวิตของคนขับร่วมอิสระเช่น ประกันภัย โบนัสประจำเดือน เงินช่วยเหลือ และอื่นๆ พร้อมทั้งคำนึงถึงความสำคัญของครอบครัวของผู้ขับร่วมอีกด้วย และตั้งใจอย่างยิ่งที่จะทำโครงการเพื่อเสริมสร้างชุมชนคนขับร่วมอิสระในอนาคต


You Might Also Like...