Lifestyle & Cooking News & Event

เจียไต๋ร่วมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน สนับสนุน “ซีพี ร้อย รักษ์โลก”


 บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย นำโดยนายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร ร่วมนำร่องปลูกต้นไม้สนับสนุนโครงการ “ซีพี ร้อย รักษ์โลก” อีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการซีพี ร้อยเรียงความดี โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ได้ตั้งเป้าหมายปลูกต้นไม้ยืนต้นให้ครบ 10 ล้านต้นภายในปี 2573 มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ณ สวนหน้าบริษัทเจียไต๋ สำนักงานใหญ่ สุขุมวิท 60

“ต้นไม้เป็นส่วนสำคัญของชีวิตมนุษย์แต่มักถูกมองข้าม ต้นไม้ให้ทั้งอากาศบริสุทธิ์และให้น้ำที่สะอาด เจียไต๋ในฐานะผู้นำที่ได้ดำเนินธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรมาอย่างยาวนาน เราให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นลำดับต้นๆ เพราะเป็นปัจจัยที่มีบทบาทต่อวิถีทางการเกษตร และเพื่อช่วยคืนความสมดุลให้โลก เราจึงร่วมผลักดันการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนผ่านโครงการพัฒนาสังคมต่างๆ อย่างหลากหลาย และสำหรับโครงการซีพี ร้อย รักษ์โลก นี้ เจียไต๋พร้อมสนับสนุนให้โครงการก้าวสู่เป้าหมายในการปลูกต้นไม้ 10 ล้านต้นให้ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยเริ่มจากการปลูกต้นพะยูงหน้าอาคารสำนักงานใหญ่เจียไต๋ ซึ่งเป็นพื้นที่เปิดใกล้ถนนสาธารณะ ต้นไม้จะช่วยให้ร่มเงาและยังช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับผู้คนที่สัญจรผ่านไปมา และยังช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท้องถนนอีกด้วย” นายมนัส เจียรวนนท์ กล่าว

นอกจากการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว โครงการซีพี ร้อย รักษ์โลก ยังได้ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้มีรายได้จากการจ้างงานชุมชน “ฝากเลี้ยงกล้าไม้” ที่โครงการจะนำมาปลูก ได้แก่ ต้นแดง ต้นพะยูง ต้นประดู่ป่า ต้นมะค่าโมง ต้นชิงชัน ต้นสักทอง ต้นพยอม ต้นยางนา ต้นเก็ดแดง ต้นแคนา ต้นทองอุไร ต้นมะม่วงหิมพานต์ ต้นโกงกาง ต้นลำพู ต้นฝาดแดง/ฝาดขาว ต้นมะม่วง (น้ำดอกไม้) กล้วยน้ำว้า ขนุน ฝรั่ง ทุเรียน และมะพร้าวน้ำหอม ซึ่งจะช่วยสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความยั่งยืนได้ในทุกมิติ และยังสอดรับกับเจตนารมณ์ของเจียไต๋ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรด้วยผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ


You Might Also Like...