News & Event

ซีพี เฟรชมาร์ท จับมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เปิดตัวโครงการ Young Chef rising star


ศักดา มยูขโชติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เป็นประธานเปิดตัวโครงการ ปั้นฝันเชฟน้อยสู่มืออาชีพ (Young Chef Rising Star project) ความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เพื่อสานฝันนักเรียนระดับอาชีวะสู่การเป็นเชฟมืออาชีพ โดยมี ทีมเถ้าแก่กลาง ซีพี เฟรชมาร์ท เขตพระนคร มาร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ พร้อมจำหน่ายอาหารหลากหลายเมนู เช่น ข้าวหน้าหมูทอดน้ำจิ้มแจ่ว ข้าวหน้าไก่ทอดน้ำจิ้มแจ่ว ชุดสะเต๊ะรวมมิตร (หมู ไก่ กุ้ง ตับ) นอกจากนี้ยังมี  FIVE STAR และ ทรู มาร่วมออกบูธด้วย

โครงการปั้นฝันเชฟน้อยสู่มืออาชีพ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับนักศึกษาอาชีวะภาควิชาคหกรรม ของวิทยาลัยฯ ด้านการประกอบธุรกิจอาหารและวิชาชีพเชฟ โดย ซีพี เฟรชมาร์ท ร่วมถ่ายทอดทักษะ ความรู้การปรุงอาหารแบบครบวงจร ตั้งแต่การใช้วัตถุดิบคุณภาพ ปลอดภัย  และนำไปประยุกต์ใช้เป็นอาชีพเสริมรายได้ในระหว่างเรียนได้อีกด้วย


You Might Also Like...