News & Event

ซีพีเอฟ ย้ำเนื้อสัตว์กินได้ ปลอดภัย


บริษัท  เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์สร้างหลักประกันสัตว์ปลอดโรค เพื่อการผลิตเนื้อสัตว์และอาหารปลอดภัย ควบคู่ให้ความสำคัญระบบการป้องกันโรคทางชีวภาพ สร้างรากฐานความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน  

การผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพที่ดี เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของซีพีเอฟ ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งนับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 บริษัทฯ มีการประกาศมาตรการป้องกันโรคทั้งในคนและในสัตว์ เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและคร่งเครัด ควบคู่ไปกับหลักสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานในการเลี้ยงสัตว์ให้มีสุขภาพดีตามธรรมชาติ ไม่เจ็บป่วย เพื่อให้ได้เนื้อสัตว์คุณภาพดี ในช่วงที่ผู้บริโภคต้องใส่ใจสุขภาพและความปลอดภัยของอาหารตลอดเวลา

และยังมีระบบการป้องกันโรคทางชีวภาพ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการระบบป้องกันโรคภายในฟาร์ม โดยคำนึงถึงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง โรงเรือนเป็นระบบปิดที่ควบคุุมอุุณหภูมิอย่างเหมาะสม  สัตว์ได้รับน้ำและอาหารจากแหล่งที่สามารถตรวจสอบที่มาของวัตถุดิบได้  โดยรับจากแหล่งที่มั่นใจได้ว่าปลอดภัย ปลอดเชื้อโรค  เป็นต้น ทำให้มั่นใจได้ว่าฟาร์มของบริษัททั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ ตลอดจนฟาร์มของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ปลอดภัยจากโรคระบาด ทั้งโรคแอฟริกันสไวน์ฟีเว่อร์ หรือ ASF ในสุกร และโรคติดเชื้อโควิด 19 ในคน ส่งผลดีต่อการผลิตอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต 

ทั้งนี้ ซีพีเอฟ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมเนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพที่ดี เช่น ไก่เบญจา ที่เลี้ยงด้วยข้าวกล้องคัดพิเศษ ปลอดสาร ปลอดภัย ไม่ใช้ฮอร์โมน และไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ 100% ตลอดการเลี้ยงดู  และหมูชีวา ที่มีโอเมก้า 3 สูง  จากการพัฒนาสายพันธุ์ นวัตกรรมอาหารและการเลี้ยง รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืช (Plant-based Meat) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค

นอกจากนี้ผู้บริโภคจำเป็นต้องรู้วิธีเลือกซื้อเนื้อสัตว์อย่างถูกต้อง โดยต้องมาจากผู้ผลิตที่ผ่านการตรวจสอบและได้การรับรองจากกรมปศุสัตว์ มีสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK”  อยู่ในบรรจุภัณฑ์มิดชิด  ระบุผู้ผลิต วัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือหมดอายุชัดเจน ที่สำคัญควรปรุงสุกก่อนรับประทานเพื่อความปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ


You Might Also Like...