News & Event

ซีพีเอฟมอบไข่ไก่ สนับสนุนโครงการ “คลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่ เพื่อคนไทยมีงานทำ”


นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงแรงงาน รับมอบไข่ไก่สดจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เพื่อมอบแก่ชาวชุมชนคลองเตยล็อค 4-5-6 ที่ร่วมโครงการ “คลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่ เพื่อคนไทยมีงานทำ”

ซึ่งโครงการ “คลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่ เพื่อคนไทยมีงานทำ” จัดโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร โดยมี จินตนา วัลยเสวี ผู้จัดการ สำนักประสานงานประกันสังคม ซีพีเอฟ เป็นผู้มอบ


You Might Also Like...