Design Kitchen & Home

ตอบโจทย์ที่พักขนาดเล็กด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าของ Toshiba Japan


เพราะที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ตามแต่ละมหานครโลกมีขนาดขนาดเล็กลงและจำกัดสัดส่วนแต่เพียงพอแค่การอยู่อาศัย การออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าในนิยามใหม่ของ Toshiba Japan จึงเริ่มปรับทิศทางให้ตอบโจทย์ที่พักอาศัยที่มีขนาดเล็กลง

66

ด้วยขนาดพื้นที่เป็นตัวแปรต้นและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่อาศัยในพื้นที่เหล่านั้นเป็นตัวแปรตาม สมมติฐานการออกแบบที่ว่า ‘ผลิตภัณฑ์สามารถใช้ระบบการทำงานร่วมกันและสามารถใช้ในส่วนต่างๆ ของที่พักอาศัยได้เหมาะสมกับทุกห้อง’ จึงเป็นโจทย์ที่ Toshiba Japan ให้กับ Lagranja Design สำนักงานออกแบบจากบาร์เซโลนา ประเทศสเปน เริ่มโครงการร่วมกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ตั้งแต่ปี 2014 และได้ผลลัพธ์เป็น ‘Cooking Tableware’ ที่เปิดตัวด้วยชุดกาต้มน้ำและหม้อเซรามิคเข้าชุดกัน

11

55

หลักการทำงานคือรับพลังงานความร้อนจากแป้นจ่ายกระแสไฟฟ้าที่จะแปรพลังงานไฟฟ้าเป็นความร้อนเมื่อวางภาชนะลงไป โดยระบบจะให้ความร้อนเพียงพอต่อการอุ่นร้อนหรือที่อุณหภูมิประมาณ 90-94 องศาเซลเซียส ซึ่ง Lagranja Design เห็นว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารเหลวและเครื่องต้มของผู้บริโภคฝั่งเอเชียเป็นวัฒนธรรมการบริโภคที่ควรใช้การออกแบบนำเพื่อตอบโจทย์ที่เปลี่ยนไปของที่พักอาศัย

77

33

ชุดภาชนะเซรามิกนี้ถูกออกแบบให้ประกอบและถอดล้างไม่ต่างจากภาชนะทั่วไป สามารถแยกส่วนของหูหิ้ว ฝา และตัวภาชนะออกจากกันได้ นอกจากนี้ Lagranja Design และ Toshiba Japan ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาร่วมกันเพื่อผลิตภาชนะจากแก้วและเหล็กดำสำหรับหุงต้มอีกด้วย

44

88

เครดิต : Lagranja Design https://www.instagram.com/lagranja_design/

บทความจากคอลัมน์ “Around Design” นิตยสาร @Kitchen ฉบับที่ 120 ประจำเดือนสิงหาคม 2559


You Might Also Like...