Lifestyle & Cooking News & Event

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจให้กับ 3 โรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา


บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด นำโดย กฤษณา อัมพุช รองประธานกรรมการพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมส่งพลังแห่งความรักและกำลังใจเคียงข้างบุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องภาคอีสานในช่วงวิกฤตโควิด–19 สานต่อโครงการ “เดอะมอลล์ บ้านของคนโคราช ส่งต่อ  M Point เพื่อต่อลมหายใจ” ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 5 เครื่อง ให้กับ 3 โรงพยาบาลหลักในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (จำนวน 3 เครื่อง), โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา (จำนวน 1 เครื่อง) และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (จำนวน  1 เครื่อง) รวม มูลค่าทั้งสิ้น 2,250,000 บาท

โดยได้รับเกียรติจาก วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  และ ณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี พร้อมด้วย นายแพทย์สุรัตน์ ส่งวิรุฬห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นายแพทย์จิรศักดิ์  วิจักขณาลัญฉ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา และ อ.นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา


You Might Also Like...