Browsing Tag:

TANGIBLE Cafe

Lifestyle & Cooking People

ค้นหาความไม่ธรรมดาที่ TANGIBLE Cafe ผลงานออกแบบของ Trimode Studio

ในวันที่โลกหมุนไปเร็วกว่าที่ใจคิดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อม ในมุมมองของนักออกแบบสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึงคือเรื่องการช่วยลดความสิ้นเปลืองจากการใช้ทรัพยากรและวัสดุต่างๆ […]…