Browsing Tag:

Qualy

Design Kitchen & Home Uncategorized

Pinto งานออกแบบปิ่นโตที่ท้าท้ายความเคยชินโดย Labrador x Qualy

งานออกแบบที่ตั้งใจท้าทายปัญหาเดิมๆ ที่กลายเป็นความเคยชินไปแล้วของการใช้งานปิ่นโต ด้วยการสร้างความรับรู้ใหม่ให้กับปิ่นโตที่เราคุ้นตา ออกแบบให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นสมัยใหม่ ทั้งเข้าไมโครเวฟและแช่เย็นไ […]…