Browsing Tag:

One and a half Architects

Lifestyle & Cooking People

One and a half Architects กับงานออกแบบที่เรียบง่ายและเป็นตัวเอง

One and a Half Architects กับงานออกแบบที่เรียบง่ายและเป็นตัวเอง คงปฏิเสธไม่ได้ว่างานสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะที่อยู่อาศัย นอกจากจะต้องคำนึงถึงเรื่องฟังก์ชันการใช้งานแล้ว เรื่องของดีไซน์ก็ถือเป็นส่วนสำคัญที่ […]…