Browsing Tag:

mito

News & Event

สะอาดปลอดภัยด้วยเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ Mito

ผลิตภัณฑ์ Mito ผลิตจากแอลกอฮอล์ 70% ตามมาตรฐาน สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ 99.99% ล้างมือได้อย่างมั่นใจ และปลอดภัย โดยไม่ต้องล้างน้ำออก มีให้เลือก 2 กลิ่น สีชมพูกลิ่นหอมอ่อนๆ และสีฟ้า กลิ่นธรรมชาติ มีจำหน่าย […]…