Browsing Tag:

เกี๊ยวปลา

Cooking Lifestyle & Cooking

เกี๊ยวปลาในซุปร้อนๆมีเท่าไหร่ก็หมด

เกี๊ยวปลาในซุปร้อนๆมีเท่าไหร่ก็หมด Dumpling หรือ เกี๊ยวนั้นเป็นอาหารที่คนจีนนิยมทำทานเองที่บ้าน โดนเพื่อนชาวจีนที่สอนสูตรนี้มาเขาแนะนำว่า สำหรับไส้เกี๊ยวนั้น เราสามารถเลือกได้ว่าจะใส่ไส้อะไรเลือกที่เร […]…