Lifestyle & Cooking News & Event

จระเข้ เดินหน้าติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ที่โรงงานสระบุรีและสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ


บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำนวัตกรรมเพื่องานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่ฐานรากไปจนถึงหลังคาเพื่อความสุขของทุกคนในครอบครัว ลุยขับเคลื่อนนโยบายเพื่อความยั่งยืนด้วยพลังงานสะอาด เดินหน้าโครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (Solar Roof) ในพื้นที่โรงงานและศูนย์กระจายสินค้าใน จ.สระบุรี และที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทในกรุงเทพฯ ทุ่มงบรวม 24 ล้านบาท คาดการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมดของจระเข้ จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 606 ตันคาร์บอนฯ/ปี พร้อมทดแทนพลังงานไฟฟ้าที่บริษัทใช้ทั้งหมดได้ถึง 30% ต่อปี โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ครั้งนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม “จระเข้” เผยมุ่งใช้พลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกกระบวนการดำเนินงานเพื่อเตรียมก้าวสู่องค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ขานรับนโยบายภาครัฐในการพาประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

นายศุภพงษ์ เพชรสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เผยว่า “จระเข้ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมก่อสร้างครบวงจรที่ตอบโจทย์การใช้งานหลากหลายและสอดรับเทรนด์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เราเดินหน้านำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนอย่างรอบด้านเพื่อดูแลชีวิตของผู้คนและสิ่งแวดล้อม การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทั้งที่โรงงานผลิตและศูนย์กระจายสินค้า และที่สำนักงานใหญ่ของจระเข้ เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาดจากธรรมชาติที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรม โครงการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านความยั่งยืนที่เราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอน พร้อมร่วมเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเป้าหมาย Carbon Neutrality ของประเทศไทยอีกด้วย”

“การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในพื้นที่โรงงานและสำนักงานใหญ่ของจระเข้ ใช้งบลงทุนรวม 24 ล้านบาทและได้ดำเนินการแล้วเสร็จในเฟสแรกที่โรงงานจระเข้ จ. สระบุรี ขนาดติดตั้ง 103 kWp ประมาณการการผลิตไฟฟ้าต่อปีอยู่ที่ 91 MWh โดยมี 3 พื้นที่ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งและจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปี 2567 ได้แก่ เฟสสองของโรงงานสระบุรี, ศูนย์กระจายสินค้าที่สระบุรี และสำนักงานใหญ่ของจระเข้ บนถนนกรุงเทพกรีฑา กรุงเทพฯ โดย บริษัท ริชคลีนเอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งอยู่ภายใต้ บริษัทในกลุ่มสยามสตีล เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ทั้งหมด แผงโซลาร์เซลล์จะครอบคลุมพื้นที่ 6,000 ตร.ม. แบ่งเป็นที่สระบุรี 4,500 ตร.ม. และที่กรุงเทพฯ 1,500 ตร.ม. ขนาดติดตั้งรวม 975 kWp และประมาณการการผลิตไฟฟ้าต่อปีทั้งหมด 1,012 MWh คิดเป็น 30% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดที่ในโรงงานและสำนักงาน ช่วยลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกได้ 606 ตันคาร์บอนต่อปี“ นายศุภพงษ์ เพชรสุทธิ์ อธิบาย

เมื่อแล้วเสร็จภายในสิ้นปี โครงการไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของจระเข้ จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 606 ตันคาร์บอนฯ/ปี เทียบเท่าปริมาณดูดซับคาร์บอนฯ ของต้นไม้กว่า 60,000 ต้นภายใน 1 ปี คิดเป็น 10% จากทุกกิจกรรมที่จระเข้ทำเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

“จระเข้” เร่งเดินหน้านโยบายเพื่อความยั่งยืน ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจ และการคิดค้นผลิตภัณฑ์ภายใต้มาตรฐานระดับสากล ชูนวัตกรรมที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานและใส่ใจโลกไปพร้อมกัน พร้อมผลักดันวงการก่อสร้างที่ช่วยรังสรรค์โลกที่น่าอยู่ขึ้นด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรม  


You Might Also Like...