Lifestyle & Cooking News & Event

JAS Asset ผุดเพิ่มโครงการ SENERA SENIOR WELLNESS บางบัวทอง


6 กุมภาพันธ์ 2567 – บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส จำกัด จัดงาน เปิดบ้านซีเนร่า (SENERA SENIOR WELLNESS บางบัวทอง – OPEN HOUSE 2024) โครงการศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิงแบบครบวงจร ตั้งอยู่ภายใน โครงการ แจส กรีน วิลเลจ บางบัวทอง เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจที่ต้องการให้ชุมชนเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพได้สะดวกยิ่งขึ้น ได้ช่วยดูแลกลุ่มที่ต้องพักฟื้นหรือมีภาวะพึ่งพิง และตอบโจทย์การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงได้ขยายโครงการมายังย่านบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยจะเริ่มเปิดให้เข้าพัก 1 มีนาคม 2567 นี้ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้วยทีมแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

พบกับกิจกรรมภายในงานมากมาย อาทิ ร่วมเสวนา DR.TALK หัวข้อ รู้ทันหัวใจวัยเก๋า โดย แพทย์หญิง กาญจนา อักษรวรนารถ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจจากโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล, ร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ การดูแลผู้สูงวัยในครอบครัวกับ คุณเก๋-ชลลดา สิริสันต์ (เมฆราตรี), กิจกรรมประเมิณความเสี่ยง “สูงวัย ไม่ล้ม” พร้อมเยี่ยมชมโครงการห้องตัวอย่าง โซนกายภาพบำบัด รวมถึงส่วนบริการต่างๆ ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ SENERA SENIOR WELLNESS บางบัวทอง 14.00 น. เป็นต้นไป


You Might Also Like...