Browsing Tag:

James500 Organic Farm Style

Garden Kitchen & Home

James500 Organic Farm Style ปลูกที่ชอบกินกินที่ชอบปลูก

ก่อนหน้านี้หลายคนคงรู้จักคุ้นเคยกับคุณเจมส์-ปทาน อุ้มมีเพชร หรือเจมส์500 หนึ่งในสมาชิกของFEDFE Boyband ก่อนจะผันตัวมาทำอาชีพเกษตรกร เริ่มจากเป็นคนชอบต้นไม้ จากนั้นจึงศึกษาหาข้อมูล เรียนรู้ ทดลอง และลง […]…