Browsing Tag:

งานฟู้ดแฟร์

Lifestyle & Cooking News & Event

บิ๊กซี จับมือ สถานทูตฝรั่งเศส จัดงานฟู้ดแฟร์ ‘Goût De France’

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำ ประเทศไทย จัดงานฟู้ดแฟร์ ‘Goût De France (กูต์ เดอ ฟรองซ์)’ ส่งเสริมวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเ […]…