News & Event

นักศึกษา DTC เด็กไทยหนึ่งเดียวบนเวทีเชฟโลก คว้าอันดับ 2 Young Chef Olympiad 2023


นักศึกษา DTC คว้าอันดับ 2 Young Chef Olympiad 2023

นายปฎิพล เลิศสุรกิตติ  นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ชั้นปีที่ 1  ตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน  Young Chef Olympiad 2023 ประเทศอินเดียภายใต้การดูแลของ เชฟจตุพร จึงมีสุข ผู้ดูแลการฝึกซ้อม และทีมจากวิทยาลัยดุสิตธานี นายธนวัฒน์ โตพัฒนกุล และ อาจารย์ ณัฐวุฒิ พรมจันทร์ คว้ารางวัลระดับนานาชาติอันดับ 2 (เหรียญเงิน) โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก และมีนักศึกษา DTC เป็นตัวแทนประเทศไทยเพียงหนึ่งเดียวที่เข้าร่วมการแข่งขัน ณ รัฐโกลกาตาร์ ประเทศอินเดีย You Might Also Like...