Browsing Tag:

Young Chef Olympiad 2023

News & Event

นักศึกษา DTC เด็กไทยหนึ่งเดียวบนเวทีเชฟโลก คว้าอันดับ 2 Young Chef Olympiad 2023

นักศึกษา DTC คว้าอันดับ 2 Young Chef Olympiad 2023 นายปฎิพล เลิศสุรกิตติ  นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ชั้นปีที่ 1  ตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน  Young Che […]…