Browsing Tag:

Many go round

Design Kitchen & Home

เฟอร์นิเจอร์แบรนด์ Many go round สร้างงานใหม่ผ่านวัสดุที่เป็นอีโค สวยแล้วยังใช้งานได้จริง

เฟอร์นิเจอร์แบรนด์ Many go round ถูกคิดขึ้นเพื่อสนองความต้องการให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านซึ่งมีเนื้อที่จำกัด สิ่งสำคัญนอกจากการออกแบบที่ดีไซเนอร์คำนึงถึงเรื่องของขนาดเฟอร์นิเจอร์เล็กลงแล้ว หน้าตาภายน […]…