Garden Kitchen & Home

เนรมิตเกษตร ต้นแบบเกษตรยุคใหม่ที่แดนเนรมิต


จากสวนสนุกแดนเนรมิตในอดีตที่ยังคงมีร่องรอยแห่งความทรงจำจากโครงสร้างของปราสาทเทพนิยายที่ดูจะเป็นเอกลักษณ์เดียวที่เหลืออยู่ของที่นี่ ปัจจุบันพื้นที่ 33 ไร่แห่งนี้ ส่วนหนึ่งถูกแปลงเปลี่ยนเป็น Indoor Farming ในชื่อเนรมิตเกษตร ก่อตั้งโดย ดร.พลรชฎ เปียถนอม ที่นี่จึงถือเป็นต้นแบบการทำเกษตรยุคใหม่ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการยกระดับเกษตรกรไทยให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

จุดเริ่มของเนรมิตเกษตร

เริ่มต้นมาจากเจ้าของแดนเนรมิตที่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าส่วนหนึ่งทำสวนเกษตรเพื่อสังคม โดยผมมาเริ่มทำตั้งแต่ต้นปี 2563 ตั้งใจจะพัฒนาที่นี่ประมาณ 5 ปี ก่อนหน้านี้ผมทำสวนมะม่วงที่ต่างจังหวัดมาก่อน เมื่อสัก 30 ปีที่แล้วได้ไปประเทศญี่ปุ่น มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองกิโลละ 700-800 บาท ก็มานั่งคิดว่าจะปลูกมะม่วงให้ได้มาตรฐานญี่ปุ่นต้องทำอย่างไร เลยเป็นที่มาของฟาร์มมะม่วงที่เพชรบูรณ์ ปลูกเพื่อส่งญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

ดังนั้นโมเดลของผมคือ ที่ดินที่เจ้าของรอพัฒนา สองคือลงทุนและทำเป็นต้นแบบ สามคือรับน้องที่จบปริญญาตรีด้านเกษตรมาเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ปัจจุบันได้เปิดรับรุ่นที่ 2 แล้ว โดยมีหลักเกณฑ์คือคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการเกษตรแม่นยำในเมือง มาฝึกทำงานกับเรา 1 ปี เรียนรู้ตั้งแต่เรื่องการผลิต การตลาด การบริหารเงิน บริหารทีมงาน สิ่งสำคัญที่สุดเมื่อทำสำเร็จแล้วให้นำไปปรับใช้พัฒนากับที่ดินบ้านเกิดเป็นต้นแบบให้คนอื่นต่อไป

สวนเกษตร ในแบบเนรมิตเกษตร

เป็นสวนเกษตรเพื่อสังคมแห่งแรกใจกลางกรุงเทพฯ บนพื้นที่ 3 ไร่ ของแดนเนรมิต ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมแนวใหม่ ที่เรียกว่าเกษตรแม่นยำ (Precision Farming) ที่ใช้เทคโนโลยีในการควบคุมคุณภาพทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การคัดสายพันธุ์ การเพาะปลูก และการเก็บเกี่ยว สามารถจัดตั้งได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเริ่มทดลองปลูกผักและผลไม้ที่มีมูลค่าสูง อาทิ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง สตรอว์เบอร์รีพันธุ์ Akihime ของญี่ปุ่น เมลอนสายพันธุ์ของญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์สลับกันไปตามเทศกาล มะเขือเทศพันธุ์ Solarino ของเนเธอร์แลนด์ พันธุ์ 1904, 1908 และ Yellow Miki ของญี่ปุ่น โดยเป็นฟาร์มระบบปิด และใช้ระบบโซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงาน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นต้นแบบการทำฟาร์มเกษตรอุตสาหกรรมแบบยั่งยืน ยกระดับคุณภาพ และผลิตภาพทางการเกษตร สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว

โมเดลเกษตรแม่นยำ

จริงๆ เป็นแนวคิดของฝรั่ง อยากกินวันไหนกำหนดได้ อยากกินดีขนาดไหนก็บอกได้ เกษตรกรมีหน้าที่ผลิตออกมา อยากได้สตรอว์เบอร์รีสวยๆ สำหรับเทศกาลวาเลนไทน์ อยากได้เมลอนมอบให้เป็นของขวัญในเทศกาล วันพ่อ วันแม่ ปีใหม่ เราสามารถแพลนทำออกมาได้ ซึ่งเป็นการแสดงความตั้งใจของคนปลูกว่าฉันปลูกให้คุณ ปลูกมาฝากคุณ

และถ้าคุณจะปลูกก็ต้องศึกษาตั้งแต่ต้นทาง การเก็บเกี่ยว การแพ็ก การบรรจุ เพื่อส่งมอบผลผลิตให้ถึงมือผู้รับในเทศกาลต่างๆ นี่คือเกษตรแม่นยำ ที่ต้องปลูกให้ได้ผลผลิตในช่วงเทศกาลตามที่ตลาดต้องการ ผลผลิตต้องตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ ซึ่งตอนนี้เรากำลังปลูกเมลอนสำหรับเทศกาลสงกรานต์ด้วย

เนรมิตเกษตร กับระบบจัดการขยะอินทรีย์ (Organic Waste) ในครัวเรือน

ผมมองว่าเกษตรในอนาคตต้องเป็นเกษตรในเมือง ถ้าเราทำเกษตรต่างจังหวัดไกลๆ ขนส่งมาก็เสียหาย รถบรรทุกปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แทนที่พืชผักผลไม้ที่ขนมาไกลๆ จะมีความเฟรช กลับเป็นการเพิ่มสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษ อย่างที่สอง เกษตรในเมืองสามารถช่วยลดขยะได้ เวลาทำอาหารของเสียในครัวมาจากผัก เปลือกผลไม้ ที่เรียกว่า Organic Waste หรือขยะอินทรีย์ ซึ่ง 30% ของขยะทุกวันนี้มาจากในครัว

หากทุกบ้านปล่อยขยะมาทุกวัน ขยะพวกนี้ก็จะไปรวมกับขยะอื่นๆ ปล่อยก๊าซมีเทนออกมา ซึ่ง 1 ใน 3 ของก๊าซเรือนกระจกก็มาจากขยะในครัวที่ไม่มีใครพูดถึง เลยมาคิดว่าขยะพวกนี้นำมาทำอะไรได้ ทำให้นึกถึงการทำระบบกำจัดขยะจากครัวที่บ้าน ครอบครัวขนาด 5-10 คน เราก็นำ Organic Waste ที่เกิดจากห้องครัวมาแปรสภาพเป็นปุ๋ยธรรมชาติหรือเป็นอาหารบำรุงในการปลูกพืช ผัก ผลไม้ออร์แกนิกที่ปลูกไว้กินเอง หรือแจกเพื่อนๆ นี่คือสิ่งที่ผมอยากทำให้เกิดขึ้นเป็นต้นแบบ สำหรับนำไปใช้ตามบ้าน โรงแรม หรือศูนย์การค้า เป็นโมเดลที่เรียกว่าการเปลี่ยน Organic Waste เป็นผักผลไม้กินได้ โดยเริ่มจากครัวที่บ้าน ทำได้ด้วยการลงทุนซื้อโรงเรือนเมื่อเทียบกับราคาบ้านไม่ถึง 0.5% เมื่อคุณมีโรงเรือนสำหรับกำจัดขยะที่บ้านของคุณเองโดยที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังมีผักผลไม้ที่แปรรูปมากินได้ทุกวัน

ผู้ประกอบการเกษตรแม่นยำ รุ่นที่ 1

จอย-พิชญา ปุริตาเน ผู้ร่วมโครงการผู้ประกอบการเกษตรแม่นยำ รุ่นที่ 1 จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เล่าว่า นอกจากหน้าที่หลักๆ ในการดูแลโรงเรือนผัก โรงเรือนมะเขือเทศ และมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแล้ว ประสบการณ์ที่ได้จากโครงการนี้คือ ได้เรียนรู้ลงมือทำในทุกกระบวนการของการเป็นเกษตรกรแม่นยำยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการปลูก การทำการตลาด การบริหารคน เวลาเรียนเราก็จะรู้แค่วิธีการปลูก มาทำตรงนี้ก็ได้มีโอกาสสัมผัสกับลูกค้าจริง เหมือนเป็นผู้ประกอบการจริงๆ ความตั้งใจจบจากโครงการนี้แล้วก็จะนำโมเดลนี้กลับไปทำที่จังหวัดกำแพงเพชรบ้านเกิด อยากปลูกมะเขือเทศ ผักเพื่อสุขภาพ และเมลอน เป็นผลผลิตที่นำไปเป็นของขวัญ ของฝาก เรียกได้ว่าทำให้ชีวิตมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเยี่ยมชมรูปแบบโรงเรือนแม่นยำและท่องเที่ยวเชิงเกษตร สามารถจองเวลานัดหมายไว้ล่วงหน้าผ่านทาง
Line : @neramitkaset หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : neramitkasetfarm


You Might Also Like...