Lifestyle & Cooking News & Event

แอร์เอเชียบินปฐมฤกษ์สู่ญี่ปุ่น แบบ “แวะรับส่ง” ที่ไต้หวัน เพิ่มทางเลือกการเดินทาง


ทยแอร์เอเชีย ใช้สิทธิเสรีภาพการบินที่ 5 (Fifth Freedom) บินปฐมฤกษ์จากกรุงเทพ (ดอนเมือง) แวะรับส่งผู้โดยสารที่ไต้หวัน สู่ปลายทางญี่ปุ่นแล้ว โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้โดยสาร อัตราขนส่งผู้โดยสารเที่ยวบินไทเป-โอกินาว่า สูงร้อยละ 99 พร้อมมีจัดกิจกรรมต้อนรับอย่างเป็นกันเอง

  • เส้นทางที่ 1 ดอนเมือง-ไทเป-โอกินาวา “แวะไทเป” เที่ยวบินออกเดินทางจากกรุงเทพฯ(ดอนเมือง) เวลา 7.25 ถึงไทเป เวลา 12.20 แวะพักรับส่งผู้โดยสาร เดินทางออกจากไทเป เวลา 13.30 ถึงโอกินาวา เวลา 15.55 น. ความถี่ “บินตรงทุกวัน” 
  • เส้นทางที่ 2 ดอนเมือง-เกาสง-โตเกียว (นาริตะ) “เเวะเกาสง” เที่ยวบินออกเดินทางจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เวลา 02.45 ถึงเกาสง เวลา 07.15 แวะพักรับส่งผู้โดยสาร เดินทางออกจากเกาสง เวลา 08.00 ถึงโตเกียว(นาริตะ) เวลา 12.55 น. ความถี่ “4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์และอาทิตย์”

นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า หลังจากเปิดตัวการบินรูปแบบใหม่แบบ “แวะรับส่งผู้โดยสาร” โดยใช้เสรีภาพการบินที่ 5 (Fifth Freedom) ทำให้ไทยแอร์เอเชีย เพิ่มโอกาสในการบินสู่ญี่ปุ่นมากขึ้น สู่โตเกียวเเละโอกินาว่า ซึ่งเริ่มให้บริการเที่ยวบินเเรก ในวันที่ 15 มิถุนายน2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้สายการบินขอขอบคุณท่าอากาศยาน ภาคการท่องเที่ยวเเละหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ที่ช่วยประชาสัมพันธ์เส้นทางบิน Fifth Freedom ของเราอย่างดี ทั้งในตลาด ไต้หวัน (ไทเปและเกาสง) ญี่ปุ่น (โตเกียวเเละโอกินาว่า) ทำให้ได้การตอบรับที่ดี โดยเฉพาะเที่ยวบินเชื่อมต่อระหว่างไต้หวันและญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตลาดที่มีความต้องการการเดินทางสูง

“การบินเเบบเเวะรับส่งผู้โดยสาร เป็นบริการใหม่ที่ท้าทายของแอร์เอเชีย โดยเฉพาะโอกาสในการขยายกลุ่มฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น ในตลาดต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นเเละไต้หวัน วันนี้เราเริ่มบินปฐมฤกษ์ทั้ง 2 เส้นทาง ดอนเมือง-ไทเป-โอกินาวา และ ดอนเมือง-เกาสง-โตเกียว แล้ว โดยได้ผลตอบรับน่าพอใจ ซึ่งเราจะทำการตลาดเชิงรุกต่อเนื่องต่อไป” นายสันติสุขกล่าว

ทั้งนี้ในเที่ยวบินปฐมฤกษ์ แอร์เอเชียได้จัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารในเส้นทางเกาสง-โตเกียว โดยเเจกใบประกาศเเละของที่ระลึก รวมทั้งจัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน (ไทเป) ตอกย้ำว่าแอร์เอเชียพร้อมเต็มที่สำหรับการให้บริการ ด้วยเที่ยวบินราคาประหยัด ตรงเวลา และมาตรฐานที่มั่นใจได้


You Might Also Like...