Idea Kitchen & Home

เสริมโชคให้ห้องครัวด้วยความรู้วาสตุศาสตร์ฮินดู


เสริมโชคให้ห้องครัวด้วยความรู้วาสตุศาสตร์ฮินดู
ห้องครัวคือหัวใจของบ้านที่ถือกันเป็นสากล วาสตุศาสตร์ฮินดูจึงเน้นการวางแปลนห้องครัวให้ได้สมดุลเพื่อความปลอดภัยแถมเสริมพลังบวกให้ชีวิต ตามความเชื่อฮินดูแล้วไฟมีความสำคัญอย่างมากในการทำอาหาร
v4656

การวางองค์ประกอบต่างๆตั้งแต่ประตูทางเข้าครัว อ่างล้างจาน เตาไฟ ให้เสริมกันจึงเป็นสิริมงคล แปลนของครัวที่ไม่ดีตามวาสตุศาสตร์อาจนำพามาซึ่งปัญหาสุขภาพ การเสียทรัพย์ ที่สำคัญคือมีอิทธิพลกับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว เราจึงรวบรวมหลากข้อควรรู้ในการวางแปลนห้องครัว เพื่อการเสริมพลังบวกให้ชีวิตราบรื่นกันทุกคนนะคะ

ประตูทางเข้าห้องครัว


v4720

ควรติดตั้งให้ดีเพื่อสามารถรับพลังงานบวกได้เต็มที่ โดยวาสตุศาสตร์เชื่อว่าน้ำและไฟเป็นสิ่งตรงข้ามกันจึงไม่ควรหันครัวเข้าหาห้องน้ำ

เตาไฟ

ควรตั้งให้อยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้าน เพราะเชื่อว่าเป็นทิศที่ปกครองโดยเทพแห่งไฟ การทำอาหารจึงควรหันหน้าสู่ทิศตะวันออกจะช่วยเสริมสุขภาพของคนในบ้านให้พ้นโรคภัย

อ่างน้ำล้างจานและตู้เย็น

ควรติดตั้งให้อยู่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยไม่ติดกับส่วนของไฟทำอาหารจะดีที่สุดเพื่อไม่ให้ทั้งสองธาตุทำงานขัดแย้งกัน เชื่อว่าการติดตั้งส่วนน้ำและไฟในห้องครัวให้อยู่ทิศที่เยื้องกันจะช่วยรักษาสมดุลทั้งสองธาตุได้ดีกว่า ควรหมั่นตรวจเช็คสภาพของก๊อกน้ำล้างจ่านให้ดี เพราะก๊อกน้ำที่รั่วหมายถึงเงินทองก็รั่วไหลตามไปด้วย


v4681

ตู้เก็บกับข้าวและของกินอื่นๆ

สามารถวางได้ทั้งในทิศตะวันตกและทิศใต้ เชื่อว่าในทิศทางนี้จะช่วยให้อาหารกักเก็บความสดใหม่และรักษาสมดุลของพลังงานไม่ให้ดูดซับพลังงานลบ

ไมโครเวฟ

มีบทบาทมากในครัวยุคปัจจบัน การติดตั้งในทิศใต้หรือตะวันออกเฉียงใต้ที่คุ้มครองโดยไฟจะช่วยในเรื่องของการควบคุมสมดุลพลังงาน

วางโต๊ะอาหาร ในทิศตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่ดีที่สุด เชื่อว่าไม่ควรวางโต๊ะอาหารไว้กลางครัวเพราะจะทำให้พลังงานทำงานสับสนกัน


v4686

บ้าน รศ.ดร.นลินี, คุณลลิตา และดร.ศรายุธ พูลทรัพย์
พื้นที่ใช้งานครัว 52 ตารางเมตร


You Might Also Like...