Garden Kitchen & Home

สวนผักคนเมืองปลูกง่ายไม่ใช้ดิน


เริ่มต้นที่ 54 เหรียญสหรัฐฯ เป็นราคาที่Futurefarms บริษัทออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมจากลอสแองเจลิส เสนอขายชุดอุปกรณ์เพาะปลูกต้นโหระพาโดยไม่ต้องใช้ดิน ไว้บริโภคในครัวเรือน

Urban Farming หรือสวนผักคนเมือง ได้รับความสนใจขึ้นตามลำดับ ด้วย 3 เหตุผล คือ ความสดและการทราบถึงที่มาของผัก, การลดต้นทุนในการรักษาความสดของผัก และการเพิ่มโอกาสเข้าถึงผักที่ไม่ได้เกิดในท้องถิ่น

Spacepot ใช้นวัตกรรมในการสร้างเมล็ดพันธุ์ผักและสารอาหารสำหรับพืชแบบผสมสำเร็จคล้ายดิน แต่ใช้ปริมาณน้อย เพื่อง่ายต่อการขนส่งและบรรจุในหีบห่อผู้ผลิตอ้างว่านี่คือนวัตกรรมเดียวกับที่ NASA ใช้นำพืชไปปลูกบนสถานีอวกาศ ในสภาวะไร้น้ำหนักที่แม้แต่การรดน้ำก็เป็นเรื่องยาก

futuerfarm2017

Spacepot ใช้พื้นที่เพาะเท่ากัน ในภาชนะที่ออกแบบสำเร็จมาโดยเฉพาะ แม้ผักต่างชนิดแต่พื้นที่ในการเลี้ยงไม่จำเป็นต้องกว้างตามขนาดของผักแต่ละชนิดหลังออกผลิตภัณฑ์ชุดเพาะต้นพริกไทยมาขายแยก ในราคา 10 เหรียญสหรัฐฯ ปีนี้ Futurefarms มีแผนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์อื่นตามมาด้วยแนวคิด “การปลูกผักบริโภคในครัวเรือน ยิ่งสะดวกเท่าใด การใช้ชีวิตที่สามารถใส่ใจและพิถีพิถันกับการบริโภค ก็มากขึ้นเท่านั้น”

ภาพ : Futurefarms 2017


You Might Also Like...