Lifestyle & Cooking News & Event

ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้ากลุ่มเดอะมอลล์ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการชั่วคราว


บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด พิจารณา เปลี่ยนแปลงเวลา เปิด – ปิด การให้บริการชั่วคราว ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ทั้งหมด รวมถึง กูร์เมต์ มาร์เก็ต ทุกสาขา เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 จนถึง 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เรื่องการยกระดับมาตรการในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติม กำหนดเคอร์ฟิวทั่วประเทศ ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้


You Might Also Like...