Browsing Tag:

TikTok

Lifestyle & Cooking News & Event

TikTok ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ตอกย้ำแนวคิด Smart People เดินหน้าเสริมทักษะดิจิทัลให้กับเยาวชน

TikTok ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดโครงการริเริ่มการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดแนวคิด Smart People โดยนำร่องชั้นเรียนแรกจัดขึ้นที่โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน และถ่ายทอดสดไปยังโรงเรียนอีก 108 […]…