Browsing Tag:

renovate condo

Design Kitchen & Home

Renovate to Feel Vibrant รีโนเวตคอนโดเก่า ให้น่าอยู่ในแบบที่เราชอบ

คุณตุ๊ก-อรพันธ์ หงษ์จินตกุล ใช้ชีวิตที่สิงคโปร์เป็นเวลากว่า 10 ปี ก่อนจะย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยเมื่อไม่นานมานี้เอง โดยคุณตุ๊กตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดเก่าย่านสุขุมวิทแล้วให้ทางสถาปนิกช่วยรีโนเวตตกแต่งใหม่ […]…