Browsing Tag:

@KIT DISPLAY

Design Kitchen & Home

ชุดครัวสีขาวขนาดกลางพร้อมไอส์แลนด์ เป็นได้ทั้งโต๊ะและพื้นที่ทำอาหาร

การติดตั้งชุดครัว สักชุดนอกจากคำนึงเรื่องของประโยชน์ใช้สอยที่ตรงกับความต้องการของเจ้าของบ้านแล้ว เหตุผลลำดับต่อมาที่ควรคำนึงถึงก็คือ ดีไซน์และสไตล์ที่ชอบหรือไม่ก็สอดคล้องกับการตกแต่งบ้าน โดยรูปแบบของช […]…