Browsing Tag:

Job Expo Thailand 2020

News & Event

ซีพีเอฟเปิดรับ 8 พันอัตราที่งาน Job Expo Thailand 2020 คนหางานต้องรีบ…วันนี้เป็นวันสุดท้าย

บรรยากาศวันสุดท้ายของมหกรรม Job Expo Thailand 2020 จัดโดยกระทรวงแรงงานที่ร่วมมือกับองค์กรชั้นนำของไทยเพื่อช่วยให้คนไทยมีงานทำ ช่วยเดินหน้าเศรษฐกิจประเทศ มีประชาชนมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นตั้งแต่เปิดง […]…