Browsing Tag:

IF Design Award

Lifestyle & Cooking People

อภิรัฐ บุญเรืองถาวร การออกแบบที่สร้างความรู้สึกดีให้กับผู้ใช้งาน

พาทุกคนไปพูดคุยกับ คุณอภิรัฐ บุญเรืองถาวร ดีไซเนอร์ไทยที่ได้รับรางวัลการออกแบบจากเวทีระดับโลกอย่าง IF Design Award และ German Design Award ในปี 2020 นี้กว่า 4 รางวัล เริ่มต้นจากการตั้งคำถามว่าการออกแบ […]…