Browsing Tag:

FWD ประกันชีวิต

Lifestyle & Cooking News & Event

FWD ประกันชีวิต ชวนลูกค้ามองประกันในมุมต่างผ่าน Brand Experience สร้างกลยุทธ์ ‘เข้าถึงง่าย-เข้าถึงใจ’

FWD ประกันชีวิต เปิดมิติใหม่วงการประกัน ปรับกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ผ่าน Brand Experience เปิดตัวอย่างเป็นทางการภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Experiences of Celebrate living’ เผยมุมมองใหม่ในการสร้างแบรนด์ผ่านประสาท […]…