Browsing Tag:

Demark Award 2021

Design Kitchen & Home

นิทรรศการ DEmark Show Online 2021

ในยุค New Normalการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอโดยการใช้นวัตกรรมและแพลตฟอร์มที่มีศักยภาพเป็นช่องทางการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาในวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด เป็นแนวทางที่สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมู […]…

News & Event

DEmark Award 2021 เส้นทางความสำเร็จของนักออกแบบไทยสู่สากล

DEmark Award เส้นทางสู่ความสำเร็จของนักออกแบบไทยสู่สากล เพราะการได้รับการยอมรับ นับเป็นสิ่งที่หลายคนยอมรับว่ามันคือแรงกระตุ้นที่ทำให้เราต้องการทำสิ่งที่ดี ให้ดีขึ้นกว่าเดิม การที่ได้ทำในสิ่งที่รัก มุ่ […]…