Browsing Tag:

Central Pattana

News & Event

“เซ็นทรัลพัฒนา” ย้ำเบอร์ 1 ผู้นำอสังหาฯไทย มุ่งสู่โมเดลธุรกิจแห่งอนาคต ‘The Ecosystem for All’ เชื่อมโยงทุกภาคส่วน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ประกาศพัฒนาโมเดลธุรกิจแห่งอนาคตเป็น ‘The Ecosystem for All’ ด้วยการ Synergy ธุรกิจหลัก ได้แก่ Retail ที่เป็นหัวใจหลักในการสร้างความแข็งแกร่งของระบบทั้งหมด เชื่อมโยงก […]…