Browsing Tag:

Around Design

Design Kitchen & Home

MUF House For Fluffy Friend บ้านสุนัข เอาใจนิสัยเจ้าตูบตัวน้อย

MUF House For Fluffy Friend โปรเจ็กต์ออกแบบ บ้านสุนัข โดย Kim Hyemin นักศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์ชาวเกาหลีใต้ ผู้เชื่อว่าที่อยู่ที่นอนเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้สุนัขมีความสุข ไม่ว่าเจ้าของคนไหนก็ต้องรักการจัด […]…