Browsing Tag:

ไอเดียแต่งครัวผู้สูงอายุ

Design Kitchen & Home

Elder Care ชุดครัวสำหรับผู้สูงอายุ ใช้งานง่าย สะดวก และปลอดภัย จาก HAFELE Design Studio

Elder Care ชุดครัวสำหรับผู้สูงอายุ ใช้งานง่าย สะดวก และปลอดภัย จาก HAFELE Design Studio อีกไม่นานเราก็จะเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ การออกแบบต่างๆ จึงต้องคำนึงถึงเรื่องของความสะดวกสบาย รวมไปถึงความปลอดภ […]…