Browsing Tag:

ไอเดียต่อเติมข้างบ้าน

Design Kitchen & Home

SPACE of HAPPINESS ต่อเติมเพิ่มพื้นที่ (ความสุข) ให้บ้านเรา

ด้วยบ้านทาวน์โฮมมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด ประกอบกับลูกๆ เริ่มโต คุณอุ๊ก-ธนิดา และคุณโม-ทสิ ตรังคฤหัสถ์ บอกว่าก่อนนี้ก็รู้สึกว่าสเปซในบ้านกว้างขวางเพียงพอ ทว่าตอนนี้ดูเหมือนจะแคบเกินไปสำหรับสมาชิกครอบครัว […]…