Browsing Tag:

แบบบ้านสไตล์โมเดิร์นลอฟต์

Design Kitchen & Home

แบบบ้านโมเดิร์นลอฟต์ อยู่สบายและเป็นส่วนตัว

แบบบ้านโมเดิร์นลอฟต์ กับโจทย์การสร้างบ้านหลังใหม่ในพื้นที่เดิม แม้ทำเลที่ตั้งใน ซอยพิบูลย์อุปถัมภ์ จะเต็มไปด้วยผู้คนที่สัญจรไปมาตลอดเวลา แต่คุณเบิร์ด-ชยาทัต ถนอมเกียรติ ก็คุ้นเคยกับบรรยากาศเหล่านี้เป็ […]…