Browsing Tag:

เวิร์กชอป

Design Kitchen & Home

รยางค์ระวิง เวิร์กชอปสอนมาคราเม่ ศิลปะการมัดเชือกที่เชื่อมโยงมือกับใจ

รยางค์ระวิง เวิร์กชอปสอนมาคราเม่ ศิลปะการมัดเชือกที่เชื่อมโยงมือกับใจ โดย คุณย้ง-กฤติกา สุขโพธารมณ์ เจ้าของและคุณครูประจำรยางค์ระวิง เวิร์กชอปที่นำศิลปะการมัดเชือกหรือมาคราเม่ (Macrame) ศาสตร์งานคราฟต […]…