Browsing Tag:

เต็ดตรา แพ้ค

Lifestyle & Cooking News & Event

เต็ดตรา แพ้ค เปิดเผยความคืบหน้าและเป้าหมายสำคัญ ก้าวนำสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของประเทศไทยตามแผนงานในระดับโลก

เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำด้านโซลูชันการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าและเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อมุ่งมั่นสู่การเปลี่ยนแปลงด้านความยั่งยืนในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับการนำเสนอรายง […]…

Lifestyle & Cooking News & Event

นมทางเลือก ของคนช่างเลือก! แคมเปญเชิญชวนคนไทยดื่มนมธัญพืช

จะดีกว่าไหมหากการดื่มนมจะเป็นมากกว่าแค่ความชอบ แต่จะเป็นทั้งความอร่อย อุดมด้วยประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพ และยังรักษ์โลกอีกด้วย เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำด้านโซลูชันการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก เปิดตัวแ […]…