Browsing Tag:

เครื่องทำเนยสด

Kitchenware

รีวิว Butter Churner เครื่องทำเนยสด ทำง่ายมากเพียงแค่หมุน !

Butter Churner เครื่องทำเนยสด ทำง่ายมากเพียงแค่หมุน ! เคยไปอ่านเจอวิธีการทำเนยของคนยุโรปในสมัยก่อนที่ต้องรีดนมแล้วเอามาผ่านขั้นตอนหลายอย่างกว่าจะออกมาเป็นเนยก้อนหนึ่ง เรียกว่าอ่านจบแล้วก็คิดว่า เรากลั […]…