Browsing Tag:

อะโวคาโด

Garden Kitchen & Home

ชวนรู้จัก อะโวคาโด ผลไม้มากประโยชน์ แถมปลูกเองได้ง่ายๆ !

ชวนรู้จักอะโวคาโด (Avocado) ผลไม้มากประโยชน์ แถมปลูกเองได้ง่ายๆ ! อะโวคาโด (Avocado)   เป็นผลไม้ที่ปลูกในเขตกึ่งร้อน  มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาแถบเม็กซิโก กัวเตมาลา และหมู่เกาะเวสอินดีส เป็นไม้ยืนต้นที่รั […]…