Browsing Tag:

อภิรัฐ บุญเรืองถาวร

Design Kitchen & Home

Octagon Trolley รถเข็นเตาอินดักชันที่จะทำให้ทุกคนสนุกและมีอิสระในการทำอาหาร

Octagon Trolley รถเข็นเตาอินดักชัน อีกหนึ่งผลงานของคุณอภิรัฐ บุญเรืองถาวร ในการออกแบบ Cooking Station ภายใต้แบรนด์ VATIN Kitchen Octagon Trolley รถเข็นที่ติดตั้งเตาอินดักชัน สามารถเคลื่อนย้ายไปทำอาหาร […]…

Idea Kitchen & Home

Edge Kitchen จาก VATIN แบรนด์ชุดครัวของคนไทยที่ได้รับรางวัลระดับโลก

Edge Kitchen จาก VATIN แบรนด์ชุดครัวของคนไทยที่ได้รับรางวัลระดับโลก โดยคุณอภิรัฐ บุญเรืองถาวร พาทุกคนไปทำความรู้จักกับ VATIN แบรนด์ชุดครัวของคนไทยที่คว้ารางวัลจากเวทีการออกแบบระดับโลก อย่าง German Des […]…

Lifestyle & Cooking People

อภิรัฐ บุญเรืองถาวร การออกแบบที่สร้างความรู้สึกดีให้กับผู้ใช้งาน

พาทุกคนไปพูดคุยกับ คุณอภิรัฐ บุญเรืองถาวร ดีไซเนอร์ไทยที่ได้รับรางวัลการออกแบบจากเวทีระดับโลกอย่าง IF Design Award และ German Design Award ในปี 2020 นี้กว่า 4 รางวัล เริ่มต้นจากการตั้งคำถามว่าการออกแบ […]…