Browsing Tag:

ห้องทิพย์ธารา

Lifestyle & Cooking News & Event

Thai Rice Journey รสชาติจากข้าว 8 ภูมิภาค

เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ เป็นแหล่งปลูกข้าวที่หลากหลายสายพันธ์ุแตกต่างไปตามภูมิประเทศ โดยข้าวแต่ละชนิดก็มีรสชาติและรสสัมผัสที่เฉพาะตัว ที่Head Chef ของห้องอาหารทิพย์ธารา เชฟมนนิภา รวงทองได้ค […]…