Browsing Tag:

สูตรเค

Cooking Lifestyle & Cooking

สูตรทำชาสตรอว์เบอร์รี หอมหวาน คลายร้อน

ส่วนผสม ชาเขียวชนิดซอง    3    ซองน้ำเปล่า    4     ถ้วยสตรอว์เบอร์รีแช่แข็ง   2    ถ้วยสตรอว์เบอร์รีสดหั่น     1 1/2   ถ้วยน้ำผึ้ง วิธีทำ ใส่น้ำและสตรอว์เบอร์รีแช่แข็งลงในหม้อ ต้มไฟปานกลางประมาณ 10 น […]…